Grūti izvelēties, kam uzticēt sava īpašuma apsardzi? Izlasi šo!

Plānojat pieslēgt apsardzi savam mājoklim vai komerctelpām, bet nespējat izvēlēties no plašā apsardzes uzņēmumu klāsta? Apsardzes uzņēmuma izvēle ir svarīga gan jūsu mājas, gan uzņēmuma pasargāšanai no tādām draudīgām situācijām kā ielaušanās vai ugunsgrēks. Ņemot vērā lielo apsardzes uzņēmumu skaitu, pareiza lēmuma pieņemšana par piemērotāko apsardzes uzņēmumu var būt liels izaicinājums. Pirms apsardzes līguma slēgšanas, iesakam pievērst uzmanību šiem jautājumiem.

 

1.Licence

Pārliecinieties, ka esat izvēlējies licencētu apsardzes uzņēmumu. Valsts policijas mājaslapā ir pieejams pilns saraksts ar uzņēmumiem, kuriem ir izsniegtas licences apsardzes pakalpojumu sniegšanai.

Ja vēlaties, lai apsardzes kompānija uzstāda signalizāciju un arī nodrošina apsardzes darbinieku ierašanās pēc trauksmes signāla saņemšanas – izvēlaties apsardzes uzņēmumu, kura licencei ir indekss TA. Ja vēlaties, lai apsardzes darbinieki apsargā objektu, atrodoties tajā – izvēlaties apsardzes uzņēmumu, kura licencei ir indekss TA vai FA. Ja vēlaties, lai tiktu tikai uzstādīts un apkopts tehniskais aprīkojums – izvēlaties apsardzes uzņēmumu, kura licencei ir indekss TA vai ATSI.

Nepiekrītiet piedāvājumiem, ko izsaka komersanti bez licences vai ar neatbilstošu apsardzes darbības licenci.

2. Apsardzes komersanta civiltiesiskā atbildība

Apsardzes komersantam ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, ko tas var nodarīt trešajām personām. Apdrošinātājs apņemas kompensēt zaudējumus, kas rodas trešajai personai apsardzes komersanta darbības vai bezdarbības rezultātā, ja izpildās apdrošināšanas uzņēmuma izvirzītie priekšnoteikumi. Izvēloties apsardzes uzņēmumu, varat interesēties par to, vai un uz kādiem noteikumiem apsardzes uzņēmums ir apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību. Šiem noteikumiem jāatbilst arī jūsu prasībām un riskiem, ko ar apsardzes piesaisti vēlaties novērst.

Tāpat varat prasīt papildus garantijas no apsardzes komersanta, ņemot vērā, ka apdrošināšanas kompānijas ne vienmēr ir pretimnākošas kompensāciju izmaksā. Atcerieties, ka apsardzes uzņēmuma apdrošināšana neaizvieto īpašuma apdrošināšanu.

3. Reaģēšana  uz trauksmes signāliem

Pievērsiet uzmanību, kā piedāvātajā līgumā aprakstīta reaģēšana uz trauksmes signāliem. Atcerieties, ka izsaukumi var notikt naktī un jābūt gataviem, ka apsardzes uzņēmums vēlēsies ar jums sazināties arī nakts laikā, lai informētu par apsargājamā objektā notiekošo.

Līgumā iespējams vienoties par reaģēšanas laiku – to, cik ātri apsardzes darbinieki ieradīsies objektā. No tā ir atkarīga arī summa, ko maksāsiet par apsardzes pakalpojumiem.

Pievērsiet uzmanību, vai apsardzes komersants pats nodrošinās apsargu ierašanos vai to darīs cits komersants. Jums ir tiesības prasīt, lai ierodas tieši tas komersants, ar ko slēdzat līgumu.

4. Mobilās ekipāžas

Pirms līguma slēgšanas noskaidrojiet, cik daudz apsardzes komersantam ir mobilo ekipāžu un kur atrodas tuvākā no tām. Apdomājiet, vai apsardzes komersanta piedāvātais ierašanās laiks ir reāls. Interesējaties par to, kādas ir mobilās ekipāžas, kā aprīkoti apsargi, vai ieradīsies viens vai vairāki.

5. Apsardzes darbinieku prasmes

Neatkarīgi no uzņēmuma, ar kuru apsverat slēgt līgumu, pārliecinieties, vai uzņēmuma apsargi ir profesionāli un fiziski sagatavoti darbam. Katram apsardzes darbiniekam ir pienākums iziet īpašas apmācības un saņemt apsardzes sertifikātu. Jūs varat prasīt, lai līguma izpildē būtu iesaistīti tikai sertificēti apsargi.

6. Atsauksmes

Vienkāršākais veids, kā atrast uzticamu uzņēmumu, ir personīgas rekomendācijas. Jautājiet viedokli ģimenes locekļiem, draugiem un uzticamiem kaimiņiem, kuriem ir apsardzes sistēmas. Noskaidrojiet viņu pieredzi ar apsardzes uzņēmumiem, kura uzņēmuma pakalpojumu viņi izmanto un vai to ieteiktu citiem.

7. Konsultēšana

Kad esat sašaurinājis meklēšanu līdz trim iespējamiem apsardzes uzņēmumiem, plānojiet tikšanos ar katra potenciālā uzņēmuma pārstāvi. Konsultants palīdzēs izvēlēties nepieciešamo aprīkojumu un sniegs īpašuma drošības ieteikumus. Godprātīgs apsardzes komersants sākotnēji novērtēs konkrētā objekta riskus, un slēdzot līgumu par objekta apsardzi, piedāvās risinājumu, kā riskus mazināt.

Ja jums ir radušies papildus jautājumi, rakstiet uz e-pastu: natalja@legions.lv