6 iemesli, kas var izraisīt viltus trauksmi

Ja jums ir apsardzes sistēma, var gadīties, ka tā ir raidījusi viltus trauksmes signālus. Ja vēlaties saprast viltus trauksmes iemeslus un padomus, kā tos novērst, esam izstrādājuši vairākus ieteikumus, kas jums var palīdzēt. Atsevišķos gadījumos patieso viltus trauksmes cēloni var būt grūti noteikt, taču lielākoties tas ir viens no turpmāk uzskaitītajiem.

  1. Bojāts aprīkojums

Neskatoties uz to, ka lielākā daļa apsardzes uzņēmumu izmanto vadošo ražotāju augstākās kvalitātes aprīkojumu, ir gadījumi, ka viltus trauksmes signālu raida apsardzes sistēma tieši tajā esošā bojājuma dēļ. Šādos gadījumos konsultējieties ar apsardzes pakalpojumu sniedzēju par bojātās apsardzes sistēmas daļas nomaiņu. Atcerieties, ka vislabākais risinājums ir, ja izvēlētais apsardzes pakalpojumu sniedzējs arī uzstāda apsardzes sistēmu.

  1. Cilvēciska kļūda

Vairums apsardzes sistēmu ir diezgan viegli lietojamas un neprasa īpašu apmācību. Uzstādot apsardzes sistēmu apsardzes uzņēmuma pārstāvis jūs instruēs par tās lietošanu. Ja tas netiek darīts, pieprasiet to.

Neskatoties uz veikto instruktāžu, gadās, ka ne visas personas, kurām ir piekļuve īpašumam, atceras, kā pareizi darboties ar apsardzes sistēmu. Ir svarīgi, lai ikviena persona, kurai ir atļauja ienākt mājās, saprot, kā atslēgt apsardzes sistēmu. Piemēram, viltus trauksmi var izraisīt kaut vai tas, ka pārāk daudzas reizes tiek ievadīts nepareizs piekļuves kods vai vajadzīgās sistēmas pogas tiek spiestas nepareizā secībā.

  1. Zems akumulatora enerģijas līmenis vai nekonsekvents enerģijas avots

Lielākajā daļā bezvadu apsardzes sistēmu ir baterijas, kuras regulāri ir jāmaina. Parasti ierīce paziņo par zemu baterijas līmeni ar brīdinājuma signālu palīdzību, taču mēdz gadīties, ka zems akumulatora līmenis izraisa viltus trauksmes signāla nosūtīšanu.

  1. Atvērtas durvis vai logi

Durvju un logu sensori tiek aktivizēti, kad ir traucēts savienojums starp diviem sensoriem. Ja ēkā ir izveidojies caurvējš, tas var izraisīt viltus trauksmes signālu. Atcerieties, ka arī karstā laikā, jo īpaši logu sensoriem ir jābūt darba kārtībā, lai laikā, kad neviens nav mājās, apsardzes sistēma darbotos korekti.

  1. Nepareiza uzstādīšana

Kad ir uzstādīta drošības sistēma, ir svarīgi, lai visi sensori darbotos un detektori būtu atbilstoši pieslēgti. Visam aprīkojumam ir jābūt uzstādītam pēc ražotāja ieteikumiem.  Nav liegts uzstādīt apsardzes sistēmu pašam, taču, ja pēc tam apsardzes sistēma tiek pieslēgta pie apsardzes uzņēmuma apsardzes vadības centra, var gadīties, ka apsardzes uzņēmuma pārstāvis norādīs uz kļūdām sistēmas uzstādīšanā un būs jāveic izmaiņas, tajā skaitā arī, lai novērstu viltus trauksmes. Nevajag kautrēties konsultēties ar apsardzes uzņēmuma pārstāvi par to, cik korekti ir uzstādīta apsardzes sistēma. Tas ir būtiski gan klientam, gan apsardzes uzņēmumam, jo viltus trauksmes rada nevajadzīgu stresu abiem.

  1. Mājdzīvnieki, grauzēji un kukaiņi

Kustības detektorus, atkarībā no to veida, var iedarbināt mājdzīvnieki, grauzēji vai kukaiņi. Tāpēc, ja jums ir mājdzīvnieki, pārliecinieties, ka apsardzes uzņēmums piedāvā uzstādīt kustību detektorus ar tādiem jutības iestatījumiem, kas ļauj trauksmei ignorēt mājdzīvnieku pārvietošanos. Izvēloties atbilstošus kustības detektorus, jūs varat neuztraukties par viltus trauksmēm un ļaut mājdzīvniekiem brīvi klīst pa māju. Informējiet apsardzes uzņēmumu, ka jums ir mājdzīvnieki, lai jums tiktu piedāvāts atbilstošs apsardzes sistēmas risinājums

 

Kā izvairīties no viltus trauksmes signāliem?

 

Izvēlieties piemērotāko apsardzes uzņēmumu un apsardzes sistēmu

Pirms izvēles izdarīšanas, veltiet laiku apsardzes uzņēmuma, viņu piedāvāto apsardzes sistēmu izpētei, lai izvēlētos piemērotāko jūsu vajadzībām. Izvērtējiet, vai spēsiet apsardzes sistēmu uzstādīt pats vai izmantosiet apsardzes uzņēmuma palīdzību. Ja jums ir mājdzīvnieki, pievērsiet uzmanību, lai apsardzes sistēma ir dzīvniekiem draudzīga un neizraisa viltus trauksmi.

Izmantojiet sistēmas iepazīšanas periodu

Noskaidrojiet, vai jūsu izvēlētais apsardzes uzņēmums pēc apsardzes sistēmas uzstādīšanas veiks instruktāžu un ļaus jums veikt iepazīšanās darbības, lai izprotat, kā sistēma strādā. Tas dos jums iespēju izpētīt sistēmas darbības principus.

Atbilstoši apmāciet tos, kuriem ir pieeja apsardzes sistēmai

Visām personām, kurām ir piekļuve jūsu īpašumam, ir jābūt atbilstoši apmācītām, lai spētu lietot apsardzes sistēmu. Šīs zināšanas ietver izpratni par sistēmas aktivizēšanu / izslēgšanu, trauksmes kodu un paroļu zināšanas un nejaušas trauksmes aktivizēšanas atcelšanas procesu. Tajā pat laikā atcerieties, ka kodiem un parolēm ir jābūt pieejamiem tikai tiem, kam tas ir nepieciešams, jo pretējā gadījuma tie var nonākt nepiederošu personu rokās. Atcerieties, ka tādos gadījumiem nekavējoties jāsazinās ar apsardzes uzņēmumu, lai nomainītu tos kodus, ko zina pārāk daudzi.

Apsardzes dispečers var veikt dubulto pārbaudi

Konsultējieties ar apsardzes uzņēmumu, kas jums ir vairāk nepieciešams – lai apsardzes darbinieks ierodas nekavējoties pēc trauksmes signāla saņemšanas, vai tomēr, lai dispečers veic kontroles zvanu un noskaidro trauksmes signāla iemeslu.

Pēc viltus trauksmes nostrādāšanas veiciet izpēti

Pēc viltus trauksmes signāla nostrādāšanas ir svarīgi veltīt laiku, lai noteiktu, kas izraisīja trauksmi, lai īstenotu pasākumus, kas nākotnē novērstu viltus trauksmes darbību. Ja cēloni nevar noteikt, konsultējaties ar apsardzes uzņēmumu par viltus trauksmes signālu novēršanas iespējām. Nepiekrītiet risinājumam, ka kāda daļa no apsardzes sistēmas tiek vienkārši atslēgta.

Veiciet regulāru iekārtu apkopi

Regulāri veiciet iekārtu apkopi, kuras laikā pārliecinieties, ka visi sensori, detektori, kameras un jebkura cita īpašuma drošības sastāvdaļa ir darba kārtībā, tīras un darbojas kā paredzēts. Pārmērīgs putekļu daudzums, zirnekļu tīkli vai vaļīgi sensori var likt detektoriem izraisīt viltus trauksmi. Slēdzot līgumu par apsardzi vai apsardzes sistēmas uzstādīšanu, paredziet regulāru apkopi kā darbības, kas jāveic apsardzes uzņēmuma darbiniekam.

Cieši aizveriet logus un durvis

Pametot īpašumu un uzstādot signalizācijas sistēmu, veidojiet ieradumu cieši aizvērt visas durvis un logus. Ievērojiet šo padomu neatkarīgi no viltus trauksmēm – jūs nevēlaties sniegt potenciālajam iebrucējam nekādu palīdzību iekļūt jūsu īpašumā.

Regulāri mainiet baterijas

Kā jau iepriekš minēts, zems akumulatora uzlādes līmenis var izraisīt viltus trauksmi, tāpēc regulāri nomainiet apsardzes sistēmas baterijas. Baterijas iesakām mainīt reizi gadā.