Uzticēšanās ir visu veiksmīgo uzņēmumu stūrakmens. Kā biznesa vadītājs jūs ieguldāt laiku, zināšanas un naudu savos darbiniekos un jūtaties droši, atstājot savu biznesu viņu rokās, zinot, ka viņi strādā uzņēmuma labā. Taču ne vienmēr tā ir. Darbinieki mēdz izdarīt zādzības sākot no biroja preču zagšanas līdz krāpšanās mēģinājumiem ar nenostrādātam darba stundām.

Pirmā lieta, kas jums jāzina, apkarojot zādzības, ir veids, kā tās atklāt. Zādzības noteikšana var būt sarežģīta, it īpaši, ja zaglis labi pārvalda to, ko viņš dara. Lai pieķertu zagli:

 1. Sagatavojiet rīcības plānu zādzības gadījumā – izveidojiet dokumentu, kurš sastāv no visaptveroša rīcības plāna un darbībām, kas jāievēro, ja uzņēmumā ir aizdomas par zagšanu vai zaglis tiek pieķerts. Iepazīstiniet darbiniekus ar dokumenta saturu. Regulāri veiciet dokumenta atjauninājumus, pārbaudes un rezultātu izvērtējumu.
 2. Izvēlieties atbilstošus vārdus – ja turat aizdomās kādu darbinieku par zagšanu, ievērojiet piesardzību, veicot pārrunas. Pirms darbinieka vaina ir pierādīta, esiet uzmanīgs apsūdzot darbinieku zādzībā, kas var izraisīt negatīvas sekas. Ir svarīgi informēt darbinieku par notikušo zādzību un jūsu viedokli, bet ir jādod iespēju viņam sevi aizstāvēt.
 3. Veiciet diskrētu izmeklēšanu – atcerieties, ka jūs neesat policists. Zādzība ir noziedzīgs nodarījums, tāpēc, ja jums ir pamatotas aizdomas, ka zādzība ir notikusi, jums ir iespēja izmeklēšanu nodot policijai. Tomēr, ja jums ir iemesls aizdomām par nozieguma izdarīšanu, bet jums nav pierādījumu, tad pirms kontaktēšanās ar varas iestādēm, varat veikt izmeklēšanu.
 4. Izvērtējiet iespējamos pierādījumus – bez pietiekamiem pierādījumiem darba devējam nav iespējas zaglim uzteikt darba līgumu vai atgūt zaudējumus. Pierādījumus var savākt dažādos veidos, piemēram:
  • nosakiet procesus, kuros vienam darbiniekam ir nesamērīga ietekme vai kontrole un pārbaudiet, vai neatrodat kādas neatbilstības;
  • ierobežojiet piekļuves uzņēmuma datiem, mainiet paroles, liedziet darbinieku piekļuvi informācijai, kas neatbilst viņu kompetencei, īpaši par uzņēmumu un klientiem;
  • revidējiet finanšu ierakstus un datu failus, mēģinot savākt pēc iespējas vairāk informācijas par iespējamo noziegumu;
  • pārbaudiet videonovērošanas ierakstus. Videonovērošanas materiāli ir pieļaujami kā pierādījumi, taču uzņemtā materiāla kvalitātei jābūt augstai, lai nodrošinātu, ka ikvienu aizdomās turamo var skaidri identificēt;
  • atkarībā no jūsu biznesa veida apsveriet iespēju mainīt personāla darba laikus un / vai sēdvietu izvietojumu. Pamainot darba zonas vai mainot darbalaiku, jūs varētu pamanīt laiku, kurā notiek zādzība.
  • palieliniet krājumu un aprīkojuma pārbaudes katru dienu, ja vēl to nedarāt.
 5. Pārliecinieties, ka viss ir dokumentēts – katrs procesa posms un katrs atrastais pierādījums ir jāiesniedz, jādatē, jāpārbauda divām vai vairāk personām un jānorāda laiks. Tas policijai nodrošina pamatu tiesvedībai un aizsargā jūs pret jebkādām pretenzijām par negodīgu vai neētisku izturēšanos pret darbinieku.
 6. Saskaņā ar zādzības politiku, izvērtējiet, kāda būs rīcība darbinieka pieķeršanas gadījumā. Daudzos gadījumos rezultāts būs darbinieka atlaišana. Citos gadījumos jūs varat nolemt, ka situācija neprasa neko vairāk kā tikai iekšēju disciplināro sodu, piemēram, galīgu rakstisku brīdinājumu. Stingri ievērojiet savus izstrādātos noteikumus un neatkāpieties no tiem neatkarīgi no tā, kurš darbinieks pastrādājis noziegumu.
 7. Ja nepieciešams, informējiet policiju un savu juristu, kas jums ieteiks, kā rīkoties vispareizāk. Daudzās situācijās jums būs jāziņo policijai. Piemēram, vairums apdrošinātāju neizmaksās prasību par zādzību, ja vien kā pierādījums netiks iesniegts policijas ziņojums. Šādā gadījumā darba devējam nav citas izvēles kā informēt policiju, vai viņš to vēlas, vai ne.

 

Nākamajā rakstā lasiet, kādus preventīvus pasākumus veikt, lai pasargātu uzņēmumu no darbiniekiem, kas ļaunprātīgi mēģina izmantot uzņēmuma resursus.