Kaut arī vairums darbinieku ir godīgi, jau iepriekš rakstījām, ka mēdz būt darbinieki, kas zog darba vietā. Lai gan zādzības nav pilnībā novēršamas, uzņēmumi var veikt preventīvus pasākumus, lai samazinātu to iespējamību. Tomēr darba devējam nevajadzētu ķerties pie darbiniekus aizskarošiem paņēmieniem, jo tas var mazināt uzticēšanās līmeni un pat aizskart darbinieku tiesības. Tomēr vajadzētu ieviest efektīvu pārbaužu sistēmu, lai ierobežotu iespējas, ka potenciālais zaglis var zagt uzņēmuma aprīkojumu vai intelektuālo īpašumu.

Lai darbiniekus atturētu no zādzībām, ņemiet vērā šādus padomus:

Izveidojiet labu darbinieku komandu

Kā uzņēmuma īpašniekam un vadītājam jums nav jābūt savu darbinieku labākajam draugam. Lai iegūtu darbinieku cieņu un izvairītos no izmantošanas, ir svarīgi vienmēr parādīt savu autoritāti. Darbiniekiem ir jāizprot uzņēmuma vērtības un mērķi un kopā ar vadību jāstrādā pie to sasniegšanas. Pētījumi pierāda, ka laimīgi darbinieki retāk izdara pārkāpumus. Jūs varat darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu tādu darba vidi, kurā darbiniekiem patīk strādāt. Izmaksājiet darbiniekiem taisnīgu algu un atlīdziniet viņiem par izcilu sniegumu. Interesējaties, kā paiet viņu diena un vai viņi nejūtas pārlieku noslogoti.

Izstrādājiet pārbaužu sistēmu

Jums ir nepieciešams veids, kā kontrolēt procesus uzņēmumā un izvairīties no darbinieku pastrādātām zādzībām. Viens no labākajiem veidiem, kā to sasniegt, ir izstrādāt pārbaužu sistēmu, lai palīdzētu jūsu darbiniekiem sekot līdzi kolēģu darbībām.

Nepiešķiriet vienam darbiniekam vienpersonisku kontroli pār visu uzņēmumu. Nav svarīgi, vai tas ir jūsu draugs, kuru pazīstat jau 30 gadus vai tikko noalgots jauns censonis ar pārsteidzošu CV, atbildība uzņēmumā ir jāsadala.

Cik vien iespējams, veiciet svarīgāko uzdevumu pārdali. Tas ir īpaši svarīgi, ja runa ir par finansēm. Pievērsiet uzmanību, lai vismaz divi cilvēki būtu atbildīgi par tādām darbībām kā kreditoru parādi, debitoru parādi, algas uzskaite un kontu darījumi. To var izdarīt dažādos veidos, taču svarīgi atcerēties, ka darbiniekiem ir jāievēro atbildība gan vienam pret otru, gan pret darba devēju. Regulāri pārskatiet atskaites un procesus, lai pārliecinātos, ka viss notiek tā, kā paredzēts.

Ieviesiet elektronisko darba laika uzskaites sistēmu

Reģistrējiet darbinieku ierašanos darbā un aiziešanu, kā arī ierobežojiet darbinieku piekļuvi zonām, kas neatbilst viņu kompetencēm.

Izveidojiet vieglu veidu, kā darbinieki var ziņot par zādzībām

Dažkārt pirmie, kas pamana zādzību uzņēmumā, ir paši darbinieki. Tā kā zādzība negatīvi ietekmē uzņēmumu, kurā viņi strādā, un viņu pašu darba drošību, daudziem darbiniekiem nav iebildumu ziņot par krāpnieciskām darbībām, kuras izdarījuši viņu kolēģi. It īpaši, ja to var izdarīt viegli un anonīmi. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir izveidot vienkāršu tiešsaistes veidlapu, kuru darbinieki var aizpildīt, lai ziņotu par krāpnieciskām darbībām.

Iegādājieties krājumu uzskaites programmu

Programma izseko produktus reālā laikā un viss tiek uzskaitīts. Neatkarīgi no tā, vai jūsu inventārs ir bojāts negadījumu dēļ vai arī tas ir nozagts, jūs vienmēr precīzi zināsiet, kas trūkst.

Neveiciniet “vientuļo darbinieku kultūru”

Lielākā daļa zādzības uzņēmumā tiek veiktas atsevišķi. Lai no tā izvairītos, jums ir jāveicina darbinieku strādāšana pāros, komandās vai lielākās grupās, kā arī regulāra darba un uzdevumu rotācija.

Uzstādiet videonovērošanas kameras

Informējiet darbiniekus par videonovērošanas un audioieraksta veikšanu, cilvēki zog mazāk, ja zina, ka videokamera var fiksēt viņu noziedzīgās darbības. Kontrolējiet piekļuvi video novērošanas sistēmām un audioierakstiem, lai novērstu iespēju, ka uzfilmētais materiāls tiek koriģēts.

Mācieties no savām kļūdām un veiciet izmaiņas

Ja uzņēmumā ir notikusi zādzība, mācieties no situācijas un novērsiet tās atkārtošanos. Kontrolējiet izmaiņu veikšanu. Pārbaudiet dažādus procesus, kuros būtu iespējams veikt noziedzīgas darbības, piemēram, pārbaudiet, kā notiek budžetu apstiprināšana, pasūtījumu veikšana, sūtījumu izsekojamība, piegāžu pieņemšana, maksājumu veikšana utt. un mēģiniet pēc iespējas vairāk kontrolēt šīs darbības.

Neuztveriet personīgi zādzību

Lai arī svarīgi ir panākt procesa izsekojamības uzlabošanu, galvenais ir neuztvert zādzību personīgi, jo tas var pasliktināt jūsu pašsajūtu un turpmāko darbu. Ir jāizturas atbildīgi pret uzņēmumu un pārējiem darbiniekiem, situācija jāuztver kā mācība un jāturpina virzīties uz priekšu.

Darbinieku zādzības ir izplatītas, taču tām nav jānotiek

Visu veidu uzņēmumiem darbinieku zādzības ir pastāvīgs drauds. Bet jūs varat mazināt savu risku, izglītojot sevi un veicot šos svarīgos profilaktiskos pasākumus. Ja jūsu darbiniekiem nav iespējas nozagt, vairums pat nemēģinās to izdarīt. Pārliecinieties, ka jūsu bizness tiek aizsargāts ar piemērotiem rīkiem, piemēram, drošības kamerām un programmatūru, un ka jūs darāt visu, kas ir jūsu spēkos, lai ierobežotu piekļuvi un tādējādi arī iespēju izdarīt zādzību.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *