Autostāvvietu apsardze

Kāpēc izvēlēties autostāvvietas apsardzi?

Autostāvvietās uz ilgāku vai ne tik ilgu laiku tiek bez apsardzes atstāti transportalīdzekļi, lai izvairītos no transportalīdzekļu bojājumiem un/vai zādzībām nepieciešama autostāvvietas apsardze. Autostāvvietā iespējams nodrošināt gan fizisko, gan tehnisko apsardzi. 24 stundu apsardze autostāvvietā lidz minimumam samazinās iespējamos finansiālos zaudējumus, ko var radīt nepiederošu personu ļaunprātīga darbība autostāvvietā. Autostāvietās iespējams izvietot piemērotas un modernas tehniskās apsardzes iekārtas, piemēram, videonovērošanas kameras. Mēs izpildīsim jebkurus Jums nepieciešamos apsardzes pakalpojumus. Katram objektam ir nepieciešama individuāla pieeja apsardzes risinājumos. Autostāvietu apsardze tiks nodrošināta uzklausot visas Jūsu vēlmes un speciālos norādījumus. Apsardze ir svarīgs nosacījums Jūsu uzņēmuma netraucētai un veiksmīgai darbībai.