Patstāvīga video novērošana

palielina drošību

SP Leģions

Autostāvietu apsardze

Autostāvietās uz ilgāku vai ne tik ilgu laiku tiek bez apsardzes atstāti transportalīdzekļi, lai izvairītos no transportalīdzekļu bojājumiem un/vai zādzībām nepieciešama autostāvietas apsardze. Autostāvietā iespējams nodrošināt gan fizisko, gan tehnisko apsardzi. 24 stundu apsardze autostāvietā lidz minimumam samazinās iespējamos finansiālos zaudējumus, ko var radīt nepiederošu personu ļaunprātīga darbība autostāvietā.

Autostāvietās iespējams izvietot piemērotas un modernas tehniskās apsardzes iekārtas, piemēram, videonovērošanas kameras.

Mēs izpildīsim jebkurus Jums nepieciešamos apsardzes pakalpojumus. Katram objektam ir nepieciešama individuāla pieeja apsardzes risinājumos. Autostāvietu apsardze tiks nodrošināta uzklausot visas Jūsu vēlmes un speciālos norādījumus.

Apsardze ir svarīgs nosacījums Jūsu uzņēmuma netraucētai un veiksmīgai darbībai.

 

SP Leģions

Piesakies

Ja vēl neesat izlēmis par nepieciešamo aprīkojumu, zvaniet pa tālruni +371 67 67 7777 un mūsu speciālisti atbildēs uz Jūsu jautājumiem.