SP Leģions

Uguns drošība

Ministru kabineta

noteikumi


Balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem par ugunsdrošību:

Personām vien stāvā ēkās (dzīvoklī, mājā) jāuzstāda vismaz viens uguns detektors, kas reaģē uz dūmiem. Ja mājā vai dzīvoklī – vairāk nekā viens stāvs, katrā stāvā jābūt vismaz vienam detektoram. Tos var instalēt gan lokāli, gan izmantojot savienojumu pie apsardzes pults.

Detektori kuriem ir savienojums ar apsardzes pults, trauksmes gadījumā nodos signālu pultīm neatkarīgi no objekta statusa, laika un dienas. Apsardzes grupa nekavējoties dosies uz jūsu objektu, lai pārbaudītu objektu, un, ja ir uguns pazīmes (dūmi, liesma utt.), Izsauks valsts ugunsdzēsības dienestu. Gan lokāli detektori, gan ar savienojumu ar apsardzes pultīm var glābt jūs un jūsu īpašumu.

Juridiskām personām prasības ir augstāk.

Kas man būtu jādomā, pieņemot lēmumu uzstādīt ugunsdrošības sistēmu? Ugunsdrošības sistēma jāuzstāda šādās telpās:

  1. Publiskas būves un telpas, kuras paredzētas cilvēku izmitināšanai, ja tajos ir vairāk par 10 izmitināšanas vietām;
  2. Būvēs un telpās, kuru stāvu kopējā platība ir lielāka par 200 m2;
  3. Būvēs un telpās, kuru stāvu kopējā platība ir lielāka par 50 kvadrātmetriem un darbība ir saistīta ar eļļas vai viegli uzliesmojošu materiālu pārstrādi;
  4. Būvēs un telpās, kuru platība ir lielāka par 1000 kvadrātmetriem, kur cilvēki neuzturas pastāvīgi (autostāvvieta, siltumnīcas utt.), un ugunsgrēka slodze (kvantitatīvs rādītājs par iespējamo siltuma izdalīšanos ugunsgrēka laikā telpā) pārsniedz 25 MJ / m2;
  5. Pazemes stāvos, kuru zemākā stāva grīda atrodas zemāk par četriem metriem no vidējā zemes atzīmes līmeņa.


Jauniem un esošajiem

Klientiem

Iesniegumu
veidlapas

Akcijas un
konkursi

Tehniskais
serviss

Pieteikums
pakalpojumam

Karstā līnija
"Futbols"

SP Leģions

Piesakies

Pieteikt pakalpojumu iespējams klientu apkalpošanas centrā vai mūsu mājaslapā. Pēc elektroniskā pieteikuma saņemšanas, ar Jums sazināsies mūsu tirdzniecības pārstāvis.