Pieteikums par līguma pārtraukšanu

    Atgādinam, ka par līguma pārtraukšanu Klients rakstiski brīdina 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.
    Pēc līguma pārtraukšanas tehniskais dienests demontē SIA "SP LEĢIONS" piederošo raidītāju.
    Lūdzu pārtraukt noslēgto līgumu par apsardzes pakalpojumu sniegšanu objektā, kas atrodas: