Pieredze sargā

panākumus

SP Leģions

Projektēšana

SP Leģions ir ilggadēja pieredze apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas drošības sistēmu projektēšanā paaugstinātas sarežģītības objektos. Visi drošības sistēmas projekti tiek izstrādāti, ievērojot normatīvo aktu un likumdošanas prasības. Ka ari mēs piedāvājam jau esošo drošības sistēmu uzlabošanu, ievērojot mūsdienu prasības.

Apsardzes signalizācijas un apsardzes-ugunsdrošības signalizācijas sistēmu projektēšana ietver šādus posmus: Проектирование охранных и пожарных систем включает в себя следующие этапы:

  • apsargājamā objekta analīze atbilstoši apsardzes signalizācijas veidam анализ объекта охраны в соответствии с типом необходимой системы;
  • klienta prasību un vēlmju izskatīšana рассмотрение требований и пожеланий клиента;
  • speciālistu konsultācijas консультация специалистов;
  • nepieciešamības gadījumā — tehnisko risinājumu izskatīšana при необходимости — экспертиза технических решений;
  • darbu sarežģītības novērtējums оценка сложности работ;
  • tehniskā uzdevuma un projekta modeļu struktūras izstrāde разработка технического задания и структуры проекта;
  • optimālā aprīkojuma konfigurācijas izvēle подбор оптимальной конфигурации оборудования;
  • tāmes sastādīšana составление сметы;
  • projekta dokumentācijas izstrāde разработка проектной документации.


Ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšanas gadījumā, projektēšanā papildus ietilpst klienta automātiska ugunsdzēsības aprīkojuma nodošana ekspluatācijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

В случае установки пожарной сигнализации проектирование дополнительно включает разработку технического проекта для систем пожарной безопасности.

SP Leģions

Piesakies

Ja vēl neesat izlēmis par nepieciešamo aprīkojumu, zvaniet pa tālruni +371 67 67 7777 un mūsu speciālisti adbildēs uz Jūsu jautājumiem.