SP Leģions

Tehniskā apsardze

Tehnoloģijas kas

Sargā Tevi


Viens no galvenajiem kompleksās objekta drošības elementiem ir sniegtais pakalpojums
– operatīvās reaģēšanas ekipāžas individuāla reaģēšana uz Trauksmes signāliem.

Operatīvās
reaģēšanas ekipāžas ir mobilās vienības, kas sastāv no augsti kvalificētiem darbiniekiem.
Veicot apsardzi, uzņēmums nodrošina diennakts objekta monitoringu, informē klientu un tā
atbildīgās personas ārkārtas situācijās, nodrošina reaģēšanu, piesaistot glābšanas dienestus.

Privātīpašuma apsardze

Biznesa objektu apsardze

Trauksmes
poga

Video
novērošana

Jauniem un esošajiem

Klientiem

Iesniegumu
veidlapas

Akcijas un
konkursi

Tehniskais
serviss

Pieteikums
pakalpojumam

Karstā līnija
"Futbols"

SP Leģions

Piesakies

Pieteikt pakalpojumu iespējams klientu apkalpošanas centrā vai mūsu mājaslapā. Pēc elektroniskā pieteikuma saņemšanas, ar Jums sazināsies mūsu tirdzniecības pārstāvis.