Pieredze sargā

panākumus

SP Leģions

Trauksmes poga Тревожная кнопка


Trauksmes poga ir viens no izplatītākajiem apsardzes veidiem.

Trauksmes poga
savlaicīgi nodod bezskaņas signālu uz centrālo apsardzes pulti tiek nosūtīta uz apsargājamo
objektu tuvāka operatīvās reaģēšanas ekipāža.

Тревожная кнопка своевременно передает беззвучный сигнал на центральный пульт охраны и мобильная группа реагирования незамедлительно выезжает на объект.


Тревожная кнопка является одним из более распространённых способов охраны. Чаще тревожную кнопку устанавливают юридические объекты: магазины, бары, склады, но все популярнее становится установка данного типа аппаратуры в частных домах и квартирах.

Trauksmes pogu veidi: Виды тревожных кнопок:

  • Stacionārā trauksmes pogas izvietošanai ir nepieciešams noteikt vietu, kur tā vienmēr būs pieejama cilvēkiem, bet neredzama nepiederošām personām, lai prettiesisku darbību gadījumā no trešo personu puses personāls varētu nemanīts, neapdraudot savu veselību vai dzīvību, nodot trauksmes signālu reaģēšanas pultij. Стационарная тревожная кнопка - Для размещения данного вида кнопки нужно определить место, где она всегда будет доступна для людей, но скрыта от посторонних глаз. Чтобы в случае неправомерных действий со стороны третьи лиц, персонал мог незаметно, без угрозы собственному здоровью или жизни, подать сигнал тревоги на центральный пульт охраны.
  • Pārvietojamā trauksmes poga ir breloks, kuru var viegli piekarināt pie atslēgām, ielikt kabatā un turēt vienmēr pieejamu, ja jūs vai jūsu darbinieks veicat objekta apgaitu. Šīs pogas ir piesaistītas uztvērējam, kurš, saņemot signālu, nosūta to uz centrālo apsardzes pulti. Pārvietojamām trauksmes pogām ir noteikts darbības rādiuss, bet mēs varam piemeklēt aktuālu variantu tieši jums, vadoties pēc objekta specifikas. Переносная кнопка — это брелок, который легко можно повесить на ключи, положить в карман и иметь при себе, если вы или ваш сотрудник совершает обход объекта. Данные кнопки привязаны к принимающему устройству, которое получая сигнал, отправляет его на центральный пульт охраны. У переносных кнопок есть радиус действия, но мы можем подобрать актуальный вариант именно для вас, исходя из особенностей объекта.

Raksti par Статьи о

trauksmes pogu тревожной кнопке

Trauksmes pogas
darbība Как работает
тревожная кнопка

Trauksmes poga ir paredzēta operatīvās grupas ātrai izsaukšanai. Šāda nepieciešamība var rasties laupīšanas vai citu prettiesisku darbību gadījumā no trešo personu puses. Тревожная кнопка предназначена для быстрого вызова мобильной группы реагирования. Такая необходимость может возникнуть в случае разбойного нападения или любых противоправных действий со стороны третьих лиц.

Trauksmes pogas
prieksrocības Преимущества
тревожной кнопки


Pieslēgšana un pārbaude aizņem ne vairāk kā vienu stundu.

Подключение и проверка не занимает более часа.

SP Leģions

Piesakies

Ja vēl neesat izlēmis par nepieciešamo aprīkojumu, zvaniet pa tālruni +371 67 67 7777 un mūsu speciālisti adbildēs uz Jūsu jautājumiem.