SP Leģions

Tehniskā apsardze

Trauksmes pogas Как работает

darbība тревожная кнопка


Trauksmes poga ir paredzēta operatīvās grupas ātrai izsaukšanai. Šāda nepieciešamība var rasties laupīšanas vai citu prettiesisku darbību gadījumā no trešo personu puses. Šī pakalpojuma biežākie lietotāji ir juridisko personu objekti, tomēr arī privātīpašumu īpašnieki izmanto šo pakalpojumu.

Trauksmes pogas nospiešana nosūta signālu uz centrālo apsardzes pults un operators nodod informāciju par trauksmes signālu operatīvajās reaģēšanas ekipāžām, kurš nekavējoties izbrauc uz jūsu objektu.

Тревожная кнопка предназначена для быстрого вызова мобильной группы реагирования. Такая необходимость может возникнуть в случае разбойного нападения или любых противоправных действий со стороны третьих лиц. Наиболее частыми пользователями данной услуги выступают юридические объекты, но и владельцы частной собственности также используют данную услугу.

При нажатии тревожной кнопки сигнал отправляется на центральный пульт охраны, оператор передает тревогу мобильной группе реагирования, которая незамедлительно выезжает на ваш объект

Trauksmes pogas priekšrocības: Преимущества тревожной кнопки:

  • Samērā neliela cena относительно невысокая цена
  • Šī apsardzes veida augsta efektivitāte высокая эффективность данного вида охраны.
  • Bezskaņas trauksmes signāls беззвучный сигнал тревоги,
  • Ātra pieslēgšana быстрое подключение,
  • Iespēja izvietot pogu jebkurā jums ērtā vietā возможность расположения кнопки в удобном для вас месте.
  • Pieslēgšana un pārbaude aizņem ne vairāk kā vienu stundu. Подключение и проверка не занимает более часа

Jauniem un esošajiem

Klientiem

Iesniegumu
veidlapas

Akcijas un
konkursi

Tehniskais
serviss

Pieteikums
pakalpojumam

Karstā līnija
"Futbols"

SP Leģions

Piesakies

Pieteikt pakalpojumu iespējams klientu apkalpošanas centrā vai mūsu mājaslapā. Pēc elektroniskā pieteikuma saņemšanas, ar Jums sazināsies mūsu tirdzniecības pārstāvis.