SP Leģions

Tehniskā apsardze

Ugunsdrošības sistēmu

aprīkojums

Ja jums vērsās vismaz viens punkts “saite uz Ministru kabineta noteikumu pantu”, ugunsdrošības sistēmas uzstādīšanu un uzturēšanu nosaka likums. Mēs izskatīsim kāda veida aprīkojums pastāv mūsu tirgū.

Pilnīga ugunsdrošības sistēma ietver:

Pastāvīga jauda ar nepārtrauktu barošanu 220V;

Speciāli jūsu objektam izstrādāts ugunsdrošības tehniskais projekts;

Ugunsdrošības panelis – visas ugunsdzēsības sistēmas kodols, apstrādā informāciju par trauksmēm un aprīkojuma darbības traucējumiem un pēc tam nosuta signālu uz apsardzes pulti;

Trīs veidu detektori – detektori kuri iedarbinājās no dūmiem, detektori kuri iedarbinājās uz temperatūras paaugstināšanu. Trešais detektora tips ir pirmā un otrā detektora tipa kombinācija;

Ugunsdrošības trauksmes pogas tiek izmantotas lai manuāli pabrīdināt iedzīvotājus/darbiniekus ugunsgrēka gadījumā.


Jauniem un esošajiem

Klientiem

Iesniegumu
veidlapas

Akcijas un
konkursi

Tehniskais
serviss

Pieteikums
pakalpojumam

Karstā līnija
"Futbols"

SP Leģions

Piesakies

Pieteikt pakalpojumu iespējams klientu apkalpošanas centrā vai mūsu mājaslapā. Pēc elektroniskā pieteikuma saņemšanas, ar Jums sazināsies mūsu tirdzniecības pārstāvis.